U Odgojnom savjetovalištu, Nastavnog kliničkog centra, Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, posebnu pozornost pridaju tretmanskim savjetodavnim intervencijama prema djeci i mladima s problemima bihevioralnih ovisnosti (kockanje, video-igre, internet). 

U odgojnom savjetovalištu počinju s provedbom psihosocijalnog tretmana mladih s problemima kockanja pod nazivom „Ulažem u sebe.“

Program je polustrukturiran, a sastoji se od individualnih, grupnih i obiteljskih intervencija. 

U Hrvatskoj se nerijetko događa da se problem ekscesivnog kockanja (klađenja) mladih zanemaruje sve dok drugi oblici rizičnog ili delinkventnog ponašanja ne postanu izraženiji. Ovim Programom se želi senzibilizirati i stručnu javnost, ali i roditelje, o potrebi ranog i pravovremenog uključivanja u psihosocijalne i psiho edukativne intervencije, a upravo s ciljem preveniranja daljnje progresije problema. 

Mladi (i njihovi roditelji) se u Program mogu uključiti samoinicijativno, dobiti preporuku od strane stručnjaka odgojno-obrazovnog sustava, no moguće je i upućivanje od strane nadležnih ustanova (Centara za socijalnu skrb, državnog odvjetništva, suda).

U prilogu je brošura odgojnog savjetovališta i letak programa: Ulažem u sebe

nkc-letak_tretmanski-program_ulazem-u-sebe

nastavno-klinicki-centar-erf-a_odgojno-savjetovaliste-1