Na sjednici Upravnog odbora i savjetodavnog vijeća donesena je odluka da će se održati II. Bienalna konferencija USZM-a o Stop programu – Prava djece i mladih u kaznenom postupku i izazovi u primjeni alternativnog pristupa/mjere diverzije. 

Konferencija ima za cilj okupiti stručnjake i profesionalce da zajedno razmijene perspektive na području maloljetničkog prava. 

zapisnik-11-6-18-upravni-odbor