Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mlade uz Zajednicu Susret organizirala je javnu tribinu, stručni skup na temu: 

Multidisciplinarni pristup u zaštiti dobrobiti djece 

koja je održana 7.prosinca 2021. godine, od 13,00 do 14,30 sati

u Tribini Grada Zagreba, Kaptol 27,  u živo i putem platforme zoom

Suradnja stručnjaka u zaštiti najboljeg interesa djece je nužna, jer je pomoć djeci potrebna s različitih strana (obrazovnog, socijalnog, zdravstvenog, pravosudnog i drugih ), a ugrožavanje dobrobiti djece ima posljedice na razvoj svakog pojedinog djeteta. Djeca i njihovi roditelji imaju niz potreba, koje se mogu ostvariti uključivanjem institucija iz različitih resora. Stoga ćemo progovoriti o smjernicama za međuresorsku suradnju, o suradnji zdravstva, socijalne skrbi i pravosuđa te  očekivanju obiteljskih sudaca od osnivanja obiteljskih odjela i provođenju programa Benjamin.

 

1. dr.sc. Marina Ajduković, psihologinja prof. Studijskog centra socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu, Sveučilišta u Zagrebu

2. Tijana Kokić, predsjednica Obiteljskog odjela, Općinskog građanskog suda u Zagrebu

3. Doc. dr. sc. Bruna Profaca, klinička psihologinja Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

4. Amenadris Rožanković, socijalna radnica – stručna suradnica Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“  

Moderator okruglog stola bila je: dr. sc. Lana Peto Kujundžić, sutkinja Visokog kaznenog suda RH uz pozdravni govor Miroslave Rožanković, dipl.politologinje, predsjednice HO „Zajednica Susret“. 

Odazvali su se putem platforme stručnjaci i zainteresirana javnost kao i u samoj tribini, sveukupno preko 70 zainteresiranih. Suradnja među resorima ne smije biti samo napisani protokol već stvarna suradnja stručnjaka, a radi  zaštite najboljeg interesa djeteta. Posebno je istaknuta potreba stalnog usavršavanja stručnjaka koji rade s djecom i multidisciplinarni pristup u radu s djecom.  Obiteljski sudovi i sudovi za mladež trebali bi biti osnovani sa sucima koji  moraju imati izraženu sklonost za odgoj, potrebe i probitke mladeži te vladati osnovnim znanjima s područja kriminologije, socijalne pedagogije, psihologije mladih i socijalnog rada za mlade osobe.  Politike ove zemlje trebaju omogućiti zapošljavanje stručnih suradnika nepravne struke u sudovima te stalnu edukaciju sudaca i stručnih suradnika, psihologa, socijalnih radnika i socijalnih pedagoga.