13. i 14. studenog 2019. održana je konferencija u Vijeću Europe o pravima djece, a posvećena 30-toj godišnjici Konvencije o pravima djece. Kao expert Vijeća Europe pozvana je predsjednica dr.sc. Lana Peto Kujundžić da prikaže prava djece u postupcima razvoda braka roditelja ili njihovog razdvajanja.