Prava djece i mladih u kaznenom postupku i izazovi u primjeni alternativnog pristupa/mjere diverzije

 

         Organizacijski odbor: Davorka Lalić Lukač, Matea Babić, Kristijan Pelc, mr.sc. Jana Kujundžić

         Programski odbor: dr.sc. Lana Petö Kujundžić, dr.sc. Irena Cajner Mraović i Dijana Rizvić

Pokrovitelji konferencije: Predsjednica Republike Hrvatske, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grad Zagreb

 

PROGRAM

 

8,30- Registracija

9,00-  Uvodna obraćanja(Predsjednica USZM,Ministar pravosuđa, Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Predsjednik Vrhovnog suda, Glavni državni odvjetnik i Gradonačelnik Grada Zagreba)

10,00- Kava

10,15 – Renate Winter: Borba komisije Konvencije o pravima djece za promociju diverzije

10,50- Tony Capizzi: Inicijative za reformu maloljetničkog prava temeljem istraživanja dokazanih  programa odabira i preusmjeravanja  u SAD.

11,25- Astrid Podsiadlowski: Kako pravosuđe prilagoditi djeci? Osnove iz FRA istraživanja o djeci u pravosudnom  postupku

12,00 -diskusija

12,15- Pauza za ručak

13,15- Ingrid Breit: Smjernice za postupak prema djeci u kaznenom postupku, s posebnim osvrtom na izbjegavanje pritvaranja uz uporabu alternativnih mjera

13,45- Viktoria Sebhely i Ioan Durnescu: AWAY – alternativno ponašanje prema mladima- maloljetničko pravo kao projekt u akciji- je li diverzija dostižna?

14,15- Audio-vizualna prikaz diverzije iz Novog Zelanada

14,20 -diskusija

14,30-Kava

14,45- Gordana Buljan Flander : Znanstvena saznanja o primjeni alternativnih tretmana

15,00- Anja Mirosavljević: Restorativna  pravda i medijacija između žrtve i počinitelja kaznenog djela u RH

15,15- Lana Petö Kujundžić: Stop program u Hrvatskoj

15,30-Audio vizualna prezentacija učesnika Stop programa

15,40- Ivana Radić: Primjena načela svrhovitosti prema ZSM-u 

15,55- Dalida Rittossa: Institut diverzije – važan iskorak u modernom maloljetničkom postupanju

16,10- Diskusija

16,45- Zaključci 

17,00-Zatvaranje konferencije