Na 3. sjednici Hrvatskog sabora održanoj 10. veljače 2017. jednoglasno je donesen Zakon o potvrđivanju Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi. Hrvatska je potpisala ovaj Fakultativni protokol u New Yorku 27. prosinca 2013., a sada je i njegovom ratifikacijom osigurala mogućnost podnošenja pritužbi Odboru za prava djeteta, što je vrlo važan pomak na području zaštite djece.

Hrvatski prijevod možete preuzeti ovdje.

Dodatne informacije o statusu protokolu  možete pronaći ovdje.