Povelja temeljnih prava Europske Unije je na pravnoj snazi 10 godina.  Na razini Europske Unije trebala je postati vidljiva i podijeliti kulturu temeljnih prava. Na nacionalnom nivou spoznaja i uporaba je ograničena. Sudovi koriste povelju EU-a, dok vlade i parlamenti vrlo rijetko.