Pri provođenju Stop programa održan je sastank s predstavnicima I i V PP, Policijske uprave Zagrebačke, predstavnicima socijalne skrbi, CZSS Zagreb, Podružnicama Centar i Medveščak, Obiteljskim centrom Zagreb i predstavnicima gradskih četvrti, Gornji i Donji Grad te partnerima,Udrugom Pragma i Udrugom za izvansudsku nagodbu u kaznenim stvarima.

Stop program USZM