Naše glavne ciljeve i djelatnosti Udruge možete pročitati u našem Statutu (http://uszm.hr/statut/).

Jedan od ciljeva je promicanje i praćenje poštivanja dječjih prava u sudskim postupcima te poticanje suradnje između sudaca za mladež, obiteljskih sudaca, sudaca za prekršaje, državnih odvjetnika, odvjetnika, stručnih suradnika na sudovima i državnim odvjetništvima, sa stručnjacima u socijalnoj skrbi, pravosuđu i ostalim stručnjacima koji surađujući sa sudovima,rade u predmetima koji se odnose na djecu, mlade i obitelj.

Svrha te suradnje je povezivanje stručnjaka u svrhu poticanja dobre prakse zaštite dječjih prava u sudskim postupcima. Time se poštuju Etički kodeksi: sudaca, državnih odvjetnika i državnih službenika i promovira child friendly justice, koji posebno zagovara multidisciolinarni pristup.  

Udruga  već dugi niz godina surađuje sa Ženskom sobom- Centar za seksualna prava, Zajednicom Susret, Udrugom Pragma, Ženskom grupom Karlovac “Korak”, Udrugom “Brod”- Grupa za ženska ljudska prava Slavonski Brod, Poliklinikom za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba i Hrabrim telefonom kao i ostalim udrugama, koje dijele ciljeve udruge u području zaštite djece i mladih. Davne 1994.godine predsjednica udruge dr.sc.Lana Petö Kujundžić bila je jedna od autorica prvog pravnog vodiča za zlostavljanu ženu, uz Biljanu Kašić i Milenu Marunicu, u izdanju Autonomne Ženske Kuće Zagreb. Zaštita ženskih ljudskih prava su neodvojiva od zaštite dječjih prava jer su statistički upravo žene i djeca najčešće žrtve nasilja i nasilničkog ponašanja u obitelji.