Poziv s Pravnog fakulteta u Osijeku

Urednice konferencije poslale su nam web stranicu III. znanstveno-stručnog interdisciplinarnog skupa “Pravna zaštita prava na (zajedničku) roditeljsku skrb” koji će …