Održana je dana 5.rujna 2013. 

Prisutni: Lana Petö Kujundžić, Marina Parać Garma, Sonja Vrandečić, Adinda Trupec Matutinović i Davorka Lalić-Lukač

Ispričali se: Aleksandra Korać Grabovac, Marina Ajduković, Zdravka Poldrugač, Marina Grozdić, Željka Grgec

Dnevni red sjednice:

1. Provođenje STOP PROGRAMA za gradske četvrti Centar i Medveščak
2. Dogovor za odabir aktualnih tema za nove tribine
3. Razno

Ad. 1.
Predsjednica Udruge je izvjestila o potpisivanju ugovora s Gradom Zagrebom za financiranje Stop programa u Centru i Medvešćaku. Gradskom uredu za socijalnu zaštitu dostavljen je prvi izvještaj o aktivnostima vezano za mapiranje terena gradskih četvrti, apredstoji izvještaj za Gradski ured za obrazovanje. Potreban je i dogovor s gradonačelnikom oko daljnje potpore. Mapiranje naša Udruga provodi u suradnji s NGO Pragma. Planiran je sastanak s nevladinim organizacijama za 24.rujna 2013. god., s predstavnicima policije i MUP-a za 15.listopad.2013.,a razmotriti će se organizacija sastanka s predstavnicima škola na području gradskih četvrti i vijećnicima tih gradskih četvrt.
Potrebno je organizirati sastanak s predstavnicima soc.skrbi, ravnateljicom Centra za socijalnu skrb Zagreb, Boženom Horvat-Alajbegović i ravnateljicom Obiteljskog centra i predstavnicima iz Centra za socijalnu skrb Zagreb, Podružnice Medveščak i Centar. Također treba dogovoriti prostor u kojem bi se odvijali početni razgovori roditelja i maloljetnika, to mogu biti službene prostorije CZSS u popodnevnim satima, prostorije koje pripadaju lokalnim gradskim četvrtima, prostorije Udruge Pragma ako se usluga ne naplaćuje ili naplaćuje u simboličnom obliku, eventualno prostorije Obiteljskog centra.
Prvi dio financijskih sredstava je Grad Zagreb već uplatio. Za uspješan nastavak STOP PROGRAMA, važno bi bilo zamoliti za stručnu pomoć predsjednicu Prekršajnog suda Zagreb sutkinju Grgec za interpretaciju novog Prekršajnog zakona, pa organizirati kratak dogovor. Ujedno dogovoriti sastanak sa predstavnikom PU Zagrebačke o suradnji s policijom u ovim četvrtima (Centar i Medveščak), povezati s policijom iz PP Trnje.

Ad.2.
Suglasno se predlaže održavanje tribine s temom Prijedloga obiteljskog zakona s tim da bi nositelji bili sutkinja Marina Parać Garma, predstavnik Pravnog fakulteta u Zagrebu, član radne skupine za izradu zakona i predstavnik socijalne skrbi. Tribina planirana za studeni.

Planira se održavanje tribine s temom Prava djece koju bi preuzele predstavnice Pravnog fakulteta u Osijeku uz podršku prof. Marine Ajduković. Udruga raspolaže s financijskim sredstvima na način da nositeljicama pokrije troškove putovanja. Tribina planirana za prosinac.

Dogovoreno je s ravnateljem Doma za odgoj djece i mladeži Zagreb, gosp. Božom Vrkljan da će se održati tribina nakon studijskog putovanja stručnjaka u Hanover s ciljem upoznavanja s interdisciplinarnim pristupom edukaciji djece s poremećajima u ponašanju.

Ad.3.

Slijedeća kalendarska godina je za Udrugu, izborna godina te treba voditi računa o održavanju izborne skupštine. Potrebno je raditi na motivaciji članstva u tom smislu.