18. kongres Internacionalne udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i magistrata, uz sudjelovanje Udruge za prava djece iz Tunisa, pod nazivom “Ujedinjeni u različitosti”, održan je u Tunisu 21. do 28. travnja 2010.

Radionica: Sudac i djeca nacionalnih manjina

Uvodna prezentacija sutkinje Lane Petö Kujundžić

Suvoditelj dr Kenth Lewis, socijalni radnik, Direktor ustanove za djecu, iz Philadelphia, SAD

Učesnici radionice: iz Kanade, Južne Afrike, Njemačke, Irske , Japana i Amerike

Zaključci radionice su bili: sudac i djeca etničkih manjina, ne umanjuju primjenu prava, ali pojačavaju primjenu svih mogućih mjera, a kako bi se najbolje odnosila prema posebnim potrebama takvog djeteta. Donoseći odluku potrebno je proporcionalno nanesenom zlu ili ponašanju donijeti odluku koja nije veće zadiranje u osobnost od počinjenog ponašanja. Sudac mora biti sa znanjima o povijesti, običajima, pravu i ponašanju nacionalne manjine kako bi odluka bila u korist djeteta, počinitelja i žrtve, a ne odnosi se na osudu nacionalne manjine.

Plenarno i na okruglom stolu bilo je izneseno mišljenje o specijalnoj edukaciji sudaca koji rade s djecom jer je neophodno posebno znanje o dječjem razvoju, njihovim potrebama i različitosti. Avril Calder, magistrat iz Obiteljskog suda u Londonu, Engleska i Gabriela Thomas, predsjednica Obiteljskog suda iz Beča , Austrija, istakle su da je najvažnije ulaganje u suce, koji moraju biti specijalizirani za rad s djecom i mladima, koja specijalizacija neophodno iziskuje stalno usavršavanje, jer se stručnjak mora nositi s promjenama u društvu i mogućim novim djelovanjem na ponašanja djece.

Konferencija je donijela deklaraciju iz Tunisa koja se odnosi na primjenu proklamiranih prava iz Konvencije o pravima djece i njezinih protokola. Posebno je naglašeno da se navedena prava moraju izvršavati na način da države prihvate obvezu da ta prava provedu u svakodnevni život djece i da nije dovoljno samo verbalno prihvaćanje konvencije.

Svi zaključci će biti doneseni na stranici www.aimjf-tunis2010.org.tn.