Svjetski kongres o pravima djece održan je 28. -30. svibnja u Parizu sa oko 900 učesnika u organizaciji šest međunarodnih …