Naši članovi i stručni suradnici udruge, Mirjana Vukov-Colić, dipl.defektologinja i Milivoj Kodrnja, dipl.socijalni pedagog predstavili su Stop program na Petom kongresu socijalnih …