Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu organizirala je javnu tribinu, stručni skup na temu:

3.Protokol Konvencije o pravima djeteta

(pravo djeteta na pritužbu Odboru za prava djeteta)

koja je održana 08. rujna 2015. godine, od 13,00 sati do 15,00 sati

Zagreb, Kaptol 27.

                Treći Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta (Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure), koji se odnosi na postupak podnošenja pritužbe UN-ovom Odboru za prava djece, stupio je na snagu u travnju 2014. Omogućio je djeci zemalja koje su ratificirale taj protokol da podnesu tužbe zbog kršenja njihovih prava kada nisu dobili odgovarajuću zaštitu na nacionalnom nivou. Republika Hrvatska Protokol nije ratificirala, pa se otvaraju pitanja o potpunijoj zaštiti prava djece u RH. Stručnjaci UN-ovog Odbora za prava djece imaju široke ovlasti reakcija nakon razmatranja pritužbe djece.

Uvodničari u javnu tribinu, okrugli stol:

Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, predstojnica Katedre za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Ines Bojić, odvjetnica koja se bavi zastupanjem stranaka na međunarodnim sudovima

Helenca Pirnat Dragičević, zamjenica Županijskog državnog odvjetnika državnog, sada na radu u DORH-u za maloljetničko pravo

Moderator skupa:

Lana Petö Kujundžić, predsjednica odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu

Odazvali su se suci za mladež, obiteljski suci, suci prekršajnih sudova,  državni odvjetnici, odvjetnici, pravobranitelji, stručni suradnici za mladež, savjetnici i stručnjaci za djecu i mlade, stručnjaci vladinih i nevladinih institucija.

Izlaganja uvodničarki:

PROTOKOL        OP3 crc

TREĆI FAKULTATIVNI PROTOKOL NA KONVENCIJU O PRAVIMA DJETETA

Ines Bojić je zaključila da su se građani obraćali Europskom sudu za ljudska prava, ali taj sud postaje preopterećen pa će biti bolje da se radi kršenja prava djece obrate odboru UN-a. Ova pravna mogućnost nakon ratifikacije Trećeg fakultativnog protokola će biti pravno sredstvo na dobrobit djece.

Prof.dr.sci. Dubravka Hrabar je navela da u budućnosti nakon pristupanja i ratifikacije će država pokazati opredjeljenost i spremnost da poboljša stanje prava djece na svom području , a djeca će moći aktivno sudjelovati u ostvarivanju svojih prava.

Helenca Pirnat Dragičević je istakla da djelovanje Odbora za prava djeteta prema odredbama Protokola predstavlja svojevrsnu paralelu Europskom sudu za ljudska prava. Nakon što će se ratificirati protokol brže i efikasnije će se rješavati predmeti od strane posebno specijaliziranog tijela.

  • Zaključak skupa je bio da nema razloga da naša država ne ratificira Treći protokol i da nije za očekivati veće obveze države od onih koje ima prema Konvenciji o pravima djece koju konvenciju je država ratificirala i dužna ju je poštovati sa snagom iznad zakona.
  • http://www.vecernji.hr/hrvatska/pokrenuta-javna-rasprava-zbog-hitnog-potpisivanja-3-fakultativnog-protokola-uz-konvenciju-o-pravima-djeteta-1023846