Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež i udruga Pragma organizirali su javnu tribinu, stručni skup na temu:

PRERANO NAPUŠTANJE ŠKOLE

koja je održana u srijedu 20. svibnja 2015. godine, od 13 do 15 sati u Zagrebu, Kaptol 27 (Tribine Grada Zagreba)

 Ovisnost djeluje na razvoj osobe, zaustavljajući ga i mijenjajući, čime ugrožava tjelesno, duševno i socijalno blagostanje pojedinca, ali i okoline pojedinca. Ovisnost je povezana i s drugim društvenim problemima kao što su siromaštvo, nezaposlenost, prostitucija, kriminalitet. Djeca i mladi u riziku i s problemima (poremećajima) u ponašanju nalaze se u povećanom riziku od socijalne isključenosti i marginalizacije te je potrebno preventivno djelovati. Poseban problem u radu predstavlja uočavanje, praćenje i suočavanje kada je riječ o ponašanjima koja nisu zakonom sankcionirana, a kojima osoba izravno ugrožava sebe, kao što su izostajanje iz škole i prekidanje srednjoškolskog obrazovanja.

Fenomenom ranog napuštanja srednjoškolskog obrazovanja koji se u literaturi naziva „tiha epidemija“ je fenomen kojim se treba hrvatsko društvo uhvatiti u koštac.

U skladu s međunarodnim standardima i preporukama, važno je osvijestiti koji su rizični čimbenici koji dovode do delikvencije mladih, odnosno do prvog lošeg ponašanja koje može uzrokovati nemogućnost socijalne i obrazovne adaptacije.

Kako je projekt „Pomak“ Pragme kojeg podupire Ministarstvo socijalne politike i mladih, projekt koji pomaže djeci i mladima kako bi se smanjili rizični čimbenici, a povećali čimbenici koji će omogućiti pozitivan razvoj djece, prikazana su moguća rješenja kako bi se pomoglo djeci da ne napuštaju školu. Projekt se provodi uz partnerstvo USZM-a i CZSS-a Zagreb.

Uvodničari u javnu tribinu, okrugli stol, bili su:

  1. Darko Tot, načelnik Sektora za potporu sustavu i programe Europske unije, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH
  2. Nedjeljko Marković, predsjednik udruge Pragma
  3. Silvijo Šturman, Doma za odgoj djece Zagreb

Moderatorica okruglog stola bila je :

Lana Petö Kujundžić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu i predsjednica USZM-a.

Darko Tot iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta je izjavio kako je hrvatski školski sustav jedan od humanijih u Europi te kako Ministarstvo ne podržava mehanizme suspenzije, već potiče (srednje) škole da svakog učenika “zadrže“ u obrazovnom sustavu što je duže moguće.

Nedjeljko Marković iz Pragme je istaknuo da – iako Hrvatska ima nisku službenu stopu mladih koji napuštaju obrazovanje – kod nas ne postoji sustavna metodologija praćenja te pojave pa je tamna brojka puno veća. „Ne postoji obuhvatna strategija suzbijanja problema ranog napuštanja školovanja koja mora voditi računa o negativnim posljedicama napuštanja školovanja, za pojedinca i društva, tako je za zemlje EU-a trošak ranog napuštanja čak 1% GDP-a ili 100 milijardi eura na godišnjoj razini. Ukupni trošak za pojedinca  koji napusti školovanje (u njegovom daljnjem životnom tijeku), kreće se od 100 tisuća do milijun eura“ zaključio je Marković.

Silvijo Šturman iz Doma za odgoj djece i mladeži Zagreb je iznio glavne razloge napuštanja školovanja kod djece koja su bila uključena u odgojno-obrazovni tretman produženog stručnog postupka u Domu za odgoj djece i mladeži. Niska motivacija za školovanje, niske obrazovne mogućnosti, nepovoljne obiteljske prilike i roditeljski postupci, delinkventno ponašanje i druženje s vršnjacima antisocijalnog ponašanja te konzumiranje ovisnosti izrazito su povezani s pojavom napuštanja školovanja.

U raspravi koja je uslijedila,  često se isticalo kako sustav u najvećoj mjeri prekasno reagira te kako se ne usmjeravamo dovoljno na što ranije prepoznavanje pojave i adekvatno reagiranje, a potrebno je školu učiniti većim čimbenikom privlačenja za učenike. Stručnjaci iz pravosudnog sustava ističu kako među mladima koji čine kaznena djela pojava napuštanja školovanja je znatno veća (i do 50%) te kako često više nemaju mogućnosti za daljnje obrazovanje i ponovnu reintegraciju. Izneseni su primjeri koji ukazuju na to da bi neki zakonski propisi trebali biti fleksibilniji i omogućiti iznimke za posebno ugrožene skupine mladih, pogotovo za mlade smještene u institucijama, odgojnim ustanovama i zavodima. Naglasak se dao i na važnost umreženosti koja već „kronično“ nedostaje među različitim sektorima – socijalni, zdravstveni, pravosudni i obrazovni.

Kada bismo zajedno radili, bili bismo efikasniji“, zaključila je moderatorica Skupa Lana Petö Kujundžić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu i predsjednica USZM-a. Očekujemo od Ministarstva pravosuđa, Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva zdravstva i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta da pokažu punu odgovornost prema mladima koji su u riziku da rano napuste školovanje kako bismo im pomogli da nastave obrazovanje, osposobljavanje i da imaju jednaku mogućnost uklapanja u društvo kao i mladi koji završavaju obrazovanje.

Skup je održan unutar projekta „Pomak“ kojeg udruga Pragma provodi u partnerstvu s Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež i Centra za socijalnu skrb Zagreb, kojeg podupire Ministarstvo socijalne politike i mladih. Projekt nizom aktivnosti pomaže djeci i mladima kako bi se smanjili rizični čimbenici, a povećali čimbenici koji će omogućiti pozitivan razvoj djece.