Održana je  javna tribina, stručni skup na temu:

NASILJE MEĐU DJECOM

dana 17. ožujka 2016. godine, od 13,00 do 15,00 sati u Zagrebu, Kaptol 27.

 Prema Konvenciji o pravima djeteta, koja je u primjeni više od 25 godina, djeca imaju pravo biti zaštićena od nasilja jer  je to negativni čimbenik za napredak u obrazovanju i odrastanju djece. Sloboda od nasilja od presudne je važnosti za održivu budućnost u kojoj svako dijete može odrastati u zdravim uvjetima koji mu omogućuju kvalitetno obrazovanje, kulturnu osjetljivost i zaštitu od zanemarivanja, zlostavljanja i iskorištavanja. O tome kakva je slika našeg društva, koliko učestalo i na koje načine se djeca i mladi nasilno ponašaju te kako pomoći djeci, roditeljima i stručnjacima govorile su:

  1. Doc. dr.sc. Ivana Sekol, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku
  2. Ivana Buljan Babić, magistra psihologije, Ambidekster klub
  3. Marijana Filipović, magistra socijalnog rada, Ambidekster klub
  4.  Hana Hrpka, Hrabri telefon

Moderator okruglog stola bila je:

Lana Petö Kujundžić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Stručnom skupu su se odazvali stručnjaci za djecu i mlade, socijalni radnici, socijalni pedagozi, suci za mladež, obiteljski suci, suci prekršajnih sudova, policajci, odvjetnici, pravobranitelji, odgajatelji, učitelji, nastavnici, profesori, stručni suradnici za mladež, savjetnici,predstavnici vladinih i nevladinih organizacija i studenti društvenih znanosti.

Doc.dr.sc. Ivana Sekol je iznijela svoje zaključke istraživanja u kojem je ispitala 601 mladu osobu od 11 do 21 godine iz dječjih i odgojnih domova. Podaci su prikupljeni metodom samoprocjene, a u primijenjenom upitniku, zlostavljač ili žrtva definirani su prijavom barem jednog ponašanja koje upućuje na zlostavljanje drugih ili na vlastitu viktimizaciju, s učestalošću takvog ponašanja od 2 do 3 puta mjesečno ili češće. Rezultati su pokazali da je otprilike tri četvrtine ispitanika iz oba tipa domova bilo uključeno u bullying, bilo kao žrtva ili kao zlostavljač. Indirektna viktimizacija intenzivinija je u dječjim domovima. U oba tipa domova, značajno više djevojaka nego mladića bilo je uključeno (bilo kao žrtva ili kao zlostavljač) u indirektan bullying. U domovima koji zbrinjavaju mlade s poremećajima u ponašanju, značajno više mladića nego djevojaka koristilo se direktnim oblicima bullying-a prilikom viktimiziranja drugih. Iako deskriptivno, ovo je prvo istraživanje koje nudi opsežan uvid u bullying među istitucionaliziranom mladeži u Republici Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno 2008.g. i ponovljeno u 2012.g.

O preventivnom radu s djecom govorile su stručnjakinje iz Ambidekster udruge, koja pruža cjelovit i integrirani pristup djeci.  Prikazale su i rad s djecom koja su bila zlostavljači kroz psihosocijalni tretman (ppt: Tribina-nasilje-17-03-2016.)

Društvene inovacije za podršku i zaštitu djece, mladih i obitelji

U Hrvatskoj se relativno veliki broj djece i mladih  izdvaja iz obitelji radi neodgovarajuće roditeljske skrbi ili poremećaja u ponašanju u djece i mladih. Da li je moguće smanjiti broj djece i mladih koji se izdvajaju iz obitelji? Nove socijalne usluge su jedno od mogućih i kvalitetnih rješenja.

Tko su pomagači u obitelji AMBI -2016 – portali (1)

Hana Hrpka je iznijela podatke o radionici Sigurnijeg Interneta koju provodi Hrabri telefon. Uporaba računala ima mnoge dobre strane, ali skriva i mnoge opasnosti zbog olakšane komunikacije s nepoznatim osobama i pojave nove vrste nasilja – cyberbullyinga. Budući da će zabrana u djeci pobuditi još veću pozornost, a  djecu se ne mogu uvijek kontrolirati, vrlo je bitno da se kod djece osvjesti potencijalna opasnost i da ih se nauči pravilima ponašanja na internetu. Rezultati istraživanja Hrabrog telefona i Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba iz 2013. godine pokazuju sljedeće: Čak dvoje od troje djece prije nego što navrši 13 godina života otvori svoj Facebook profil. Od 93% ispitane djece, koliko ih ukupno ima vlastiti profil, 4 od njih 5 u svojoj obitelji nema pravila o sigurnom korištenju te društvene mreže. Primjećena je gotovo stalna uključenost djece na Facebooku.

 

IMG_1329