2014-9-Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora i Savjetodavnog vijeća Udruge sudaca za mladež (1)