Zapisnik sa  sjednice Upravnog odbora

Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež,

dana 16. veljače u 13,30 sati

na Vrhovnom sudu RH, Zagreb, Zrinjevac 3,

Dnevni red sjednice:

1.      izbor tajnika i rizničara

2.      izbor savjetodavnog vijeća

3.      obavijesti članstvu

4.      dogovor o planu i programu rada udruge

5.      razno

Prisutni: Lana Petö Kujundžić, Marina Parać Garma, Sonja Vrandečić, Melita Božičević Grbić, Davorka Lalić-Lukač

Ad. 1

Jednoglasno izabrana tajnica – Davorka Lalić-Lukač, a za rizničara Adinda Trupec Matutinović. Potrebno je vidjeti da li se članarina može plaćati administrativno, oduzimanjem od plaće u računovodstvu suda ili općom uplatnicom na račun Udruge, što se zadužuje rizničar da stavi prijedlog. Davorka Lalić Lukač izvještava da je zahtjev za registraciju predan 1. veljače 2010. Gradu Zagrebu, Gradskom uredu za opću upravu, soba 215/II, broj predmeta je: Klasa: UP/I-230-02/10-d/74, Urudžbeni broj : 366-10-1.

Ad. 2

Predlažu se za Savjetodavno vijeće: Marina Ajduković, Gordana Buljan Flander, Dubravka Hrabar, Neven Ricijaš, Zdravka Poldrugač, Dubravka Kocijan Hercigonja, Marina Grozdić, Marija Fuček, i Lea Čavić.

Provedenim glasovanjem izabrani za Savjetodavno vijeće: Marina Ajduković, Dubravka Hrabar, Zdravka Poldrugač i Marina Grozdić.

Ad. 3

Članove Udruge treba obavijestiti i dostaviti po registraciji Udruge:

  1. Statut Udruge
  2. zapisnik s Osnivačke skupštine
  3. zaključak prve sjednice Upravnog odbora
  4. popis članova i pristupnicu za nove članove
  5. obavijest o web stranici

Ad. 4

Zbog izrade plana i programa rada Udruge potrebno je obavijestiti izabrane članove Savjetodavnog vijeća o njihovoj funkciji te da zajedno s članovim Upravnog odbora za slijedeći planirani sastanak, pripreme ideje i prijedloge za plan i program rada Udruge. Sastanak Upravnog odbora i Savjetodavnog vijeća se zakazuje za 30.ožujka 2010. godine u 13,30 sati.

Ad. 5

Marina Parać Garma predaje nove pristupnice za šest novih članova, obiteljskih sudaca, a Lana Petö Kujundžić dvije pristupnice.

Planira se po registraciji, Udrugu učlaniti u Međunarodnu udrugu sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i magistrata.

U Zagrebu, 16.veljače 2010.

Predsjednica Udruge

Lana Petö  Kujundžić