Članovi upravnog odbora i savjetodavnog vijeća izradili su letak o pravima djece u sukobu sa zakonom kako bi se isto moglo koristiti po sucima za mladež, istražnim sucima za mladež, odvjetnicima i drugim osobama koja rade s djecom koja su u sukobu sa zakonom. 

Ovaj letak je popis prava koja imaju djeca i on je napravljen  na temelju zakonskih propisa, direktive i konvencije s pojednostavljenim izričajem kako bi ga djeca razumjela. 

 

brosura-prava-djece-u-sukobu-sa-zakonom