Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mlade u suradnji s Humanitarnom organizacijom „Zajednica Susret“ organizirala je javnu tribinu:                                                                       

                Različiti štetni utjecaji na odrastanje djece

20. prosinca 2022. od 13 do 15 sati

Dr.sc. Zrinka Ristić Dedić iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja     iznijela je neke od zanimljivosti istraživačko-razvojnog projekta Nacionalnog praćenje učinaka pandemije bolesti Covid-19 i potresa iz 2020. godine na organizaciju odgojno-obrazovnih procesa i dobrobit učenika i odgojno-obrazovnih djelatnika u Republici Hrvatskoj.

Za veliku većinu učenika pandemija je imala izrazito negativan utjecaj, pokazalo je ovo istraživanje. Ipak, 33,3 posto maturanata reklo je da je pandemija pozitivno utjecala na njihov odnos s obitelji. Negativan je utjecaj pandemije na psihičko zdravlje djece. Učitelji i nastavnici primjećuju značajno povećanje depresivnog i anksioznih stanja učenika. Broj vršnjačkog nasilja je stagnirao ili je došlo do blagog pada.

Izv. prof.dr.sc. Dalida Rittossa iz Pravnog fakulteta u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci je navela da su mjere poduzete u svrhu sprječavanja širenja COVID-19 bolesti, mjera strogog ograničenja kretanja , za žrtve obiteljskog nasilja značile da su zatvorene u domu sa svojim zlostavljačima. Istodobno im je zbog poduzetih mjera značajno smanjen pristup različitim oblicima pomoći i podrške.  Cilj  istraživanja UTJECAJ PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 NA RAŠIRENOST NASILJA POČINJENOG NA ŠTETU BLISKE OSOBE U HRVATSKOJ  je bio ispitati kako su mjere poduzete radi sprječavanja širenja COVID-19 bolesti utjecale na pojavu nasilja na štetu bliske osobe u Hrvatskoj. U tu svrhu analizirani su policijski podaci o broju prijavljenih slučajeva nasilja počinjenog na štetu bliske osobe u razdoblju lockdowna te neposredno prije i nakon njega. Posebna pažnja usmjerena je na kvalifikaciju kaznenih djela počinjenih na štetu bliske osobe te na sociodemografske karakteristike počinitelja i žrtava nasilja. Na temelju analiziranih podataka procjenjuje se postoje li značajna odstupanja u broju prijava i obilježjima nasilja počinjenog na štetu bliske osobe tijekom trajanja lockdowna u Hrvatskoj. 

Prim. dr.sc. Ivana Pavić Šimetin, dr.med., spec. školske medicine zamjenica ravnatelja voditeljica Službe za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti,  Hrvatski zavod za javno zdravstvo   prikazala je istraživanje HZJZ koje je bilo u sklopu europskog istraživanja o različitim utjecajima na zdravlje djece pa tako i pijenje energetskih pića koja se jednostavno nabavljaju u trgovinama, a njihova konzumacija je štetna za djecu. 

Josipa-Lovorka Andreić,  HZJZ, Služba za suzbijanje zlouporabe droga navela je trendove konzumacije droga, rizične čimbenike koji utječu na uporabu sredstava ovisnosti te aktivnosti koje Služba za suzbijanje zlouporabe droga HZJZ provodi u području prevencije ovisnosti te koji su izazove u praksi u međuresornoj suradnji. 

Moderatorica skupa je bila dr.sc. Lana Peto Kujundžić.