Druga skupština Udruge održana 25. siječnja 2011.g.