Na skupštini  se raspravljalo o:
 izviješću o radu za 2022. god.
 financijskom izviješću za 2022. god.
 planu rada i financijskom planu za 2023. god.
 Izboru člana upravnog odbora

Članovi udruge se smatraju oni koji su platili članarinu za 2022. te su dobili poveznicu zoom za skupštinu i odazvalo ih se 15 što je natpolovična većina članova.
Izviješće o radu u 2022. je podnijela članica savjetodavnog vijeća Matea Babić, financijsko izvješće za rizničarku Dijana Rizvić, predsjednica udruge dr.sc.Lana Petö Kujundžić, kao i  plan rada i financijski plan za 2023. 

Jednoglasno je izabrana za člana upravnog odbora izv. prof. dr.sc. Irena Cajner Mraović.

zapisnik-15-skupstina-2023

15-redovna-skupstina-zoom-podatci-311-2023