Što su indikatori dječjih prava? Što oni mjere? Kakva iskustva imaju druge zemlje sa indikatorima dječjih prava? 21. lipnja 2017, stručnjaci i stručnjakinje u Berlinu raspravljali su o tome što bi indikatori mogli mjeriti i odgovornosti država da dokumentiraju implementaciju UN-ove Konvencije o Pravima djeteta. Tijekom 2017, godišnja tema Nacionalne Njemačke Koalicije bile su preporuke Odbora UN o Pravima djeteta koje su poticale Njemačku u 2014. godini “da osnuje opsežan i integriran sustav prikupljanja podataka o djeci pokrivajući čitavu zemlju i čitav period djetinjstva do 18. godine, i da uvede indikatore dječjih prava koji će moći biti korišteni za analizu i ocjenjivanje napretka u realizaciji tih prava.”

Nacionalna Koalicija objavila je popis izvješća, studija i anketa od strane vlade koje koriste članovi koalicije, na njemačkom jeziku. Također, koalicija je prikupila 100 pitanja od strane članova i članica o implementaciji UN-ove Konvencije o pravima djeteta. Ako postoje odgovori na ta pitanja realizacija dokumentiranja dječjih prava bila bi opsežnija. Neka od tih pitanja su bila:

Koje podatke koriste istraživači i kreatori politika? (čl.4 zaštita prava)
Jesu li sva djeca upisana pri rođenju? (čl.7 matica rođenih)
Kako djeca sudjeluju u sudskim procesima? (čl.12 pravo da budu saslušani)
Koliko djece je uključeno u aktivnosti za zaštitu ljudskih prava? (čl.15 sloboda udruživanja)
Jesi li djeca deportirana? (čl.22 djeca izbjeglice)

Što se može izmjeriti, može se učiniti

Zašto su indikatori dječjih prava korisni? Belgijski primjer pokazuje da su indikatori dječjih prava ne samo mogući nego i korisni za državni postupak izvještavanja. Oni pojednostavljuju proceduru izvještavanja omogućavajući strukturu i pokazujući napredak. Karen Van Laethem i Catherine Péters iz Belgijske Nacionalne Komisije o Pravima Djeteta ističu kako je razvitak indikatori bio koristan u određivanju koji podaci nedostaju i na koja pitanja ostaju neodgovorena.
Drugi primjer je indeks zaštite djece. Indeks je bio korišten u devet zemalja Jugoistočne Europe i pomaže nadziranju procesa deinstitucionalizacije. Andy Guth (Child Pact) ističe presudnu ulogu civilnog društva u nadzoru sa indikatorima.
Geert Jorgensen (Eurochild) je prezentirao alat za praćenje napretka koji bi trebao nadzirati implemetaciju UN-ovih Smjernica o Alternativnoj Skrbi, ali koji još nije objavljen. “Posebno je važno uvidjeti gdje se stvari ne odvijaju dobro. U suprotnom, samo cementiramo status quo, ” izjavio je Jorgensen.

Indikatori u Njemačkoj

I vladi i civilnom društvu koristili bi izvještaji bazirani na indikatorima o implementaciji dječjih prava u Njemačkoj, izjavila je Judit Costa iz Njemačke Nacionalne Koalicije. Mogao bi se pratiti učinak mjera poduzetih od strane vlade i organizacije civilnog društva mogle bi planirati svoje aktivnosti na tim konkretnim činjenicama.

Mladi ljudi bi također mogli koristiti te podatke da specifično zagovaraju svoja prava, smatra Carl Guttmann, mladić iz Kinderbüro Freiburg koji je prezentirao pilot projekt kojeg će djeca i mladi koristiti za anketiranje svojih vršnjaka. Verena Todeskino iz PROSOZ Instituta za društvena istraživanja pokazala je kako se mjerljive promjene mogu bilježiti kroz vrijeme koristeći indikatore. Referirajući se na UN-ovu Konvenciju o Pravima Osoba sa Invaliditetom, Dr. Britta Leisering iz Njemačkog Instituta za Ljudska Prava istaknula je važnost indikatora koji predstavljaju normativni sadržaj svakog članka Konvencije.

Korak po korak

Anja Teltschick iz UNICEF-a pozdravila je inicijativu Njemačke Nacionalne Koalicije za razvoj indikatora dječjih prava koji su, prema njezinom mišljenju, potrebni Njemačkoj. Mreže civilnog društva mogle bi prioritizirati probleme, pružajući provjeru stvarnosti i podupiranje participacije djece i mladih. Bilo da se radio o razvoju indikatora ili o UN-ovoj izvještajnoj proceduri, Nacionalna Koalicija biti će čuvarica implementacije dječjih prava u Njemačkoj.

Detaljnija dokumentacija rezultata biti će objavljena na www.kinderrechte-indikatoren.de tijekom idućih tjedana.

Izvor: Eurochild