Naši članovi i stručni suradnici udruge, Mirjana Vukov-Colić, dipl.defektologinja i Milivoj Kodrnja, dipl.socijalni pedagog predstavili su Stop program na Petom kongresu socijalnih predagoga: praksa, empirija i teorija, koji se održao 23.-25.svibnja 2018, Sveti Martin na Muri.