P O Z I V

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mlade i Pravosudna akademija organiziraju javnu tribinu, stručni skup na temu:

Izvansudska nagodba u kaznenom postupku prema mladima, mirenje („Restorative Justice“)
koja će se održati 08. lipnja 2011. godine, u 13,00 sati
Zagreb, Kaptol 27.

U Republici Hrvatskoj se od 2001. godine u Zagrebu, Osijeku i Splitu primjenjuje razvijeni model izvansudske nagodbe u kaznenom postupku prema maloljetnicima i mlađim punoljetnicima. U Europi i svijetu uz ovaj pristup vezuju se ključne riječi: Restorative Justice, Balanced and Restorative Justice, Victim Offendeer Mediation. Princip retroaktivne pravde se zalaže za uravnoteženje prava i interesa žrtve počinitelja i zajednice. Povreda koja je nastala počinjenjem kaznenog djela uz stručnu pomoć posrednika se na neki način vraća neposrednim sudionicima događaja koji uz aktivno sudjelovanje doprinose smanjenju nematerijalnih i materijalnih posljedica djela. Posebna pažnja se u ukupnom postupku daje oštećeniku, žrtvi.

Uvodničari u javnu tribinu, okrugli stol, biti će:

Renate Winter, iz Austrije, predsjednica ožalbenog vijeća Internacionalnog suda Sierra Leonea

Sutkinja Renate Winter je kao sutkinja iz Austrije bila izabrana za internacionalnog suca Vrhovnog suda Kosova kao dio Ujedinjenih naroda. Ona je specijalist obiteljskog prava, maloljetničkog prava, prava žena, kaznenih djela na štetu djece-protiv spolnih sloboda, prava djece vezano za nedozvoljeni rad i uključivanje u ratne postrojbe i ulogu medija u širenju prava djece

Anja Mirosavljević, znanstvena novakinja na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu

Anja Miroslavljević, prof. socijalne pedagogije, znanstveni novak na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, Sveučilišta u Zagrebu

Pozivaju se: suci za mladež, obiteljski suci, suci prekršajnih sudova, suci kaznenih odjela državni odvjetnici, odvjetnici, pravobranitelji, stručni suradnici za mladež, savjetnici i stručnjaci za djecu i mlade.