Z  A  P  I  S  N  I  K

s osnivačke Skupštine Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, održane dana 19.siječnja  2010. godine u Zagrebu, Ilica 207. u 13,00 sati.

Na sjednici su bili nazočni : Dora Dodig, Saša Rajić, Zdravka Poldrugač, Neven Ricijaš, Sonja Vrandečić, Đurđa Milinković, Mirna Barović, Nevenka Hrkač, Marina Parać Garma, Adinda Trupec-Matutinović, Marijana Majdak, Melita Božičević Grbić, Neda Pavić, Gordana Buljan Flander, Dragana Matešković, Ljiljanka Maletić, Dorijana Aleksa, Branka Žigante Živković, Tomislav Tomašić, Irena Kvaternik, Kornelija Kallay Blažeković, Dubravka Pavišić, Čugalj Jelena, Đurđa Mohač, Ines Fabijanić, Mario Žakić, Gordana Taifunović, Ilona Šalamon, Beti Korać-Zuppa, Tatjana Bedeković, Ružica Jurčević, Nada Damjanović, Mirjana Vukov-Colić, Marina Grozdić, Ana Ivanišević Inđić, Željka Panza Ostrogonac, Vjekoslav Tolnaj, Sanja Markanović, Iskra Belić, Đurđica Križ, Lidija Čačić, Lidija Schauperl, Vesna Vinčić, Nevenka Ćuk, Ana Marija Petrak, Vesna Kunić, Dubravka Marušić, Silvijo Šturman, Marina Gjuričić, Zlatica Jovanović, Suzana Horvat Kutle, Antonija Lujić Laušin,  Marijana Barišić, Lana Petö Kujundžić, Davorka Lalić-Lukač.

Od ukupnog broja prisutnih /55/, Udruzi je pristupilo 38 članova.

U radno tijelo Skupštine imenovani su: Lana Petö  Kujundžić,  kao zapisničar Davorka Lalić-Lukač, te ovjerovitelji zapisnika: Sonja Vrandečić i Neda Pavić.

Predložen je i jednoglasno usvojen slijedeći :

D N E V N I  R E D

1. Donošenje odluke o osnivanju i nazivu Udruge

2. Donošenje statuta Udruge

3. Izbor Predsjednika/ce, Dopredsjednika/ce i Upravnog odbora

4. Donošenje odluke o zastupanju Udruge

5. Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga

6. Razno

Ad 1.

Uvodna riječ sutkinje za mladež Lane Petö Kujundžić o razlozima i prijedlogu za osnivanje Udruge, s iznošenjem ciljeva, djelatnosti i načina rada Udruge. Jednoglasno donesena odluka o osnivanju  Udruge.Po provedenoj raspravi, većinom prisutnih i to njih 40 za, a 15 protiv, je donesena odluka o nazivu Udruge. Ime Udruge glasiti će UDRUGA  SUDACA ZA MLADEŽ, OBITELJSKIH SUDACA I STRUČNJAKA ZA DJECU I MLADEŽ.

Ad. 2.

Prisutnim članovima Udruge javno je prezentiran nacrt statuta Udruge. Po provedenoj raspravi i unesenim primjedbama, jednoglasno je javnim glasovanjem usvojen Statut Udruge. Članovi Udruge su predali pristupnice.

.

Ad 3.

U javnom glasovanju jednoglasno je izabrana: Predsjednica – Lana Petö Kujundžić,

dopredsjednica – Marina Parać Garma i  Upravni odbor Udruge koji uz predsjednicu i dopredsjednicu sačinjavaju: Sonja Vrandečić-član, Melita Božičević Grbić-član i Davorka Lalić-Lukač-tajnica.

Ad. 4.

U skladu sa statutom Udruge, jednoglasno je u javnom postupku donesena odluka da Udrugu zastupaju, predstavljaju i potpisuju  dokumente Udruge – Predsjednica, Dopredsjednica i Tajnica Udruge.

Ad. 5.

Jednoglasno je donesena odluka o pokretanju postupka za upis u registar udruga.

Ad 6.

Diskusija članova Udruge, dogovor o sazivanju Upravnog odbora, savjetodavnog vijeća, mogućoj izradi web stranice odgođen do registracije Udruge.

ZAPISNIČAR                                                  OVJEROVITELJI ZAPISNIKA

D.Lalić-Lukač                                                 1. Sonja Vrandečić      2. Neda Pavić

ODLUKA O ZASTUPANJU UDRUGE

 

U javnom postupku donesena je odluka da Udrugu sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež zastupaju, predstavljaju i potpisuju sve dokumente Udruge – Predsjednica,  Dopredsjednica i Tajnica Udruge.

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA UPIS

U REGISTAR UDRUGA

Na osnivačkoj sjednici Skupštine Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, donijeta je odluka o pokretanju postupka za upis u registar udruga Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, pri nadležnom tijelu.

Zagreb, 19.1.2010.

Predsjednica Udruge

Lana Petö Kujundžić