Tijekom 2017. godine Udruga je u prema svom Statutu  nastavila djelovati na području jačanja dječjih prava u svim javnim sektorima, posebno u pravosuđu, u policiji, socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju, zdravstvu te senzibilizaciji šire društvene javnosti. Nastavili smo s organiziranjem stručnih skupova/tribina:

  1.  Prava maloljetnika u kaznenom postupku s prezentacijom Direktve EU 2016/800 Europskog parlamenta i vijeća, 22. veljače 2017. u Zagrebu, uvodničari u temu su bili: Lana Petö Kujundžić, predsjednica odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu; Lea Čavić, specijalizirana odvjetnica za zastupanje maloljetnika; učenici Grafičke škole u Zagrebu i Prve gimnazije i Vesna Katalinić iz Hrabrog telefona, financirano od Terre des hommes projekta „The Right(s) court for children“
  2.  Stručni suradnici izvanpravne struke na sudu, 30. svibnja 2017. u Zagrebu, sa uvodničarima u temu: Davorka Lalić-Lukač, viša stručna savjetnica Općinskog kaznenog suda u Zagrebu; Matea Babić, viša stručna savjetnica Županjskog suda u Zagrebu; Igor Petrić, viši stručni savjetnik Županijskog suda u Sisku; Mirjana Vukov Colić, predstavnica Centra za socijalnu skrb Zagreb; Mirjana Bijelić, predstavnica Ureda UNICEF-a u Zagrebu.
  3.  Djevojčice žrtve seksualnog nasilja, 30. lipnja 2017. u Zagrebu, Uvodničari u temu su bili: Maja Mamula, koordinatorica Ženska sobe; Mirjana Duduković, Ženska grupa Korak Karlovac; Petar Hokman, Organizacija Status M. Stručni skup bio je financiran od strane Mediterranian Women`s Fund-a za projekt “Operating costs – Promoting and monitoring the implementation of children`s and women’s rights in courts procedures” u trajanju od ožujka 2017. do veljace 2018.
  4. Neprihvatljivo ponašanje u školi – primjena Stop programa, 15. studeni 2017. U Zagrebu, uvodničari su bili: ravnateljica OŠ “Matija Gubec” Ljiljana Klinger; Alma Rovis Brandić, iz Agencija za odgoj i obrazovanje;  Nedjeljko Marković, iz Udruge Pragma i predsjednica Udruge dr.sc. Lana Peto Kujundžić
  5. Nasilje u obitelji, 20.prosinca 2017. u Zagrebu. Uvodničarke u temu bile su: ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba, prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander; ravnateljica Doma Duga, mr.sc. Željka Barić; koordinatorica Ženske sobe, dr.sc. Maja Mamula; docentica na katedri kaznenog prava Pravnog fakulteta u Rijeci, dr.sc. Dalida Ritossa; sutkinja Visokog prekršajnog suda u RH, Branka Živković Žigante.

Udruga sudaca za mladež je poznata po provođenju Stop programa koji se na području Zagreba provodi od 2012. godine, s tim da smo stekli značajna iskustva od početnog pilotiranja projekta do implementacije projekta, te razvili snage za organiziranje međunarodnih susreta/konferencije. U ovom trenutku, projekt se provodi na području gradske četvrti Trešnjevka (6-tog po redu područja grada Zagreba i okolice) i mobilizira predstavnike policije, socijalne skrbi, nevladinih udruga i predstavnika gradske četvrti.

U želji da maloljetnicima koji po prvi put ulaze u sukob sa zakonom, a žive i izvan Grada Zagreba, održali smo nekoliko sastanaka s predstavnicima Grada Samobora i Pučkog učilišta u Samoboru s ciljem utvrđivanja potreba i mogućnosti da se Stop program proširi i na područje Samobora.

Javili smo se na natječaj Vladinog ureda za udruge te čekamo rezultate. Nažalost, Ministarstva demografije koje je inicijalno i organiziralo edukaciju za provođenje nizozemskog Halt programa / u Hrvatskoj – Stop program/, nije podržalo provedbu Stop programa na području Sesveta, gradske cjeline koja je zbog svog naglog razvoja i naseljavanja, specifično rizična u odnosu na heterogenost stanovništva. Također smo se susreli s administrativnom odlukom Grada Velika Gorica koji  zbog formalnih razloga prošle godine nije prihvatio provedbu Stopa na njihovom području. U tom smislu, možemo zaključiti da trebamo voditi javne kampanje u pravcu afirmiranja Stop programa kao preventivnog i alternativnog programa.

Ističemo da smo kontinuirano i značajno podržani od Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, koji prepoznaje svoju ulogu u prevenciji neprihvatljivog ponašanja mladih i omogućava širenje Stop programa, zalažući se za sigurnost svih građana u zajednici i poštujući principe uključenosti svih zainteresiranih strana.

Stekli smo iskustvo u razvijanju partnerstva s predstavnicima visokoobrazovnih ustanova /Hrvatski studiji- izv. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović/, razvijajući suradnju organizacija civilnog društva s predstavnicima Sveučilišta za provedbu međusobne suradnje u programima društveno korisnog učenja. Važno je povezivanje predstavnika znanstvene zajednice s praksom kao i davanje mogućnosti mladim stručnjacima da se za vrijeme svog studiranja, uključe u praktičnu provedbu programa.

Udruga je nastavila partnersku suradnju s Gradskim centrom za socijalnu skrb pri provedbi Stop programa, oslanjala se na iskustvo, kompetentnost djelatnika socijalne skrbi, koristila njihov prostor. Prihvaćali smo partnerstva s ostalim organizacijama civilnog društva: Pragma, Centar za participaciju žena, Hrabri telefon, Centar za žene žrtve rata Rosa, Ženska soba. Pod pokroviteljstvom Mediterranean Women’s Fund-a, proveli smo projekt “Operating costs-Promoting and monitoring the implementation of children’s and women’s rights in court procedures”, te održali stručne tribine i razvili mrežu volontera koji su aktivno sudjelovali. 

logo_mwf

S udrugom Hrabri telefon, partnerski surađujemo u europskom projektu “Alternative ways to address youth” – Alternativni način postupanja prema maloljetnicima, čiju provedbu omogućava Terre des Hommes Foundation “Lausanne” u Mađarskoj. U projektnoj aktivnosti sudjelovale su Matea Babić, Iva Kero i D. Lalić-Lukač, prisustvujući sastanku mentora u Budimpešti. Projekt je usmjeren na mapiranje i istraživanje lokalnog pravosuđa, identificiranje dobrih praksi u Mađarskoj, Belgiji, Bugarskoj, Rumunjskoj i RH. Na predstavljanju rezultata projekta „The Right(s) court for children“ Hrabrog telefona predsjednica USZM-a dr. sc. Lana Peto Kujundžić je kroz kratku prezentaciju podsjetila koja su to prava koja djeca imaju, a s kojima moraju biti upoznata prilikom dolaska na sud.

Brinemo za članove naše Udruge i redovito ih informiramo o održavanju predavanja, tribina i treninga koje organiziraju institucije ili organizacije civilnog društva. Omogućen je tako trening savjetovališnih vještina, edukacija za prve točke kontakta za žrtve nasilja u obitelji i rodno utemeljenog nasilja. Predsjednica Udruge, dr.sc. Lana Petö Kujundžić i Matea Babić, sudjelovale su na skupu o prevenciji radikalizacije i obilježavanja Europskog dana sjećanja na žrtve terorizma, također su prisustvovale otvaranju ureda Centra za nestalu i zlostavljanu djecu u Zagrebu na kojem je predstavljen projekt  „Safer Internet Center Croatia: Making Internet a good and safe place“  kojim je započelo aktivno djelovanje Centra za sigurniji Internet. Dr.sc.Lana Petö Kujundžić je na Brdu kod Kranja održala predavanje na temu prava djece. Matea Babić je sudjelovala u Vicenzi na edukaciji protiv krijumčarenja ljudi duž migracijskih granica, zahvaljujući angažmanu članice Udruge dr.sc.  Ksenije Butorac.  Udruga je istaknula svoje kandidate  u Vijeću za djecu, te su naše članice Dijana Rizvić i Matea Babić imenovane u Vijeće. Također smo putem Ureda za udruge Vlade RH  predložili za člana i zamjenika člana u Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela, naše članice Dijanu Rizvić i Mateu Babić, koje su kroz daljnji postupak odabira kandidata i izabrane.

Usuglasili smo, na sastancima Upravnog odbora i Savjetodavnog vijeća, da će se konferencije o Stop programu održavati bienalno, svake druge godine kako bi se mogla pratiti i evaluirati primjena Stop programa. Zbog vidljivosti programa potrebno je motivirati sve sudionike konferencije da izrade stručne članke kako bi se objavio i zbornik radova.

Inicirali smo suradnju s Agencijom za odgoj i obrazovanje, u dogovoru s prof. Mirelom Barbaroša Šikić i Almom Rovis Brandić, nakon čega su članice Udruge Davorka Lalić Lukač i Matea Babić kratko predstavile STOP program na Županijskom vijeću u Prvoj zagrebačkoj gimnaziji. U suradnji s AZOO izrađena je modularna edukacija Stop programa kao odgovor na neprihvatljivo ponašanje mladih u školama. Agencija za odgoj i obrazovanje urstila je Stop programu svoj katalog edukacija koji će se održati 25. siječnja, 8. i 22. veljače i 8.ožujka 2018. za stručne suradnike osnovnih i srednjih škola Zagreba sa edukatorima članovima Udruge.

U Zagrebu, 16. siječnja 2018.

Tajnica udruge                                                                               Predsjednica  

Davorka Lalić Lukač                                                              Dr.sc.Lana Peto Kujundžić

logo2x