Ova godina bila je prepuna aktivnosti i događanja u našoj organizaciji i suorganizaciji s našim partnerskim udrugama:

1 2