Zabilješka_s_radnog_sastanka_s_predstavnicima_policije_i _GČ_Trnje_od_06.11.2012.