P O Z I V  N A   S T R U Č N I   S K U P          

 „Zločin iz mržnje“, dana 24. svibnja 2011. g. u 13,00 sati,  Zagreb, Kaptol 27

Uvodničari u ovu temu biti će:

 dr. sci. Phyllis B. Gerstenfeld iz odjela za kazneno pravo, Sveučilišta u Kaliforniji.

Profesorica se nalazi kao predavač, tri mjeseca, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu gdje drži predavanja o zločinima iz mržnje. Objavila je knjigu „Zločini iz mržnje, (uzroci, kontrola i kontraverze)“, objavljeno po Sage Publication, 2011.g.

Luka Mađerić, predstojnik iz Ureda za ljudska prava, Vlade Republike Hrvatske

Predstojnik će upoznati nazočne s Protokolom o postupanju u slučaju zločina iz mržnje, donesenom po Vladi RH u ožujku 2011. godine.

Željka Panza Ostrogonac, zamjenica Općinskog državnog odvjetnika u Zagrebu.

            Nakon 2006. godine po uvođenju stavka 36. u članak 89. Kaznenog zakona, definicije zločina iz mržnje, u Hrvatskoj su procesuirana i ta kaznena djela pa će se o tome i na stručnom skupu raspraviti.