Održana je sjednica upravnog odbora i savjetodavnog vijeća.

U prilogu je zapisnik: zapisnik 20 5 11