Dana 3. veljače 2015. godine,

od 13,00 do 14,00 sati, Zagreb, Kaptol 27.   

Na skupštini je jednoglasno prihvaćen dnevni red :

-izmjene i dopune statuta

-izviješće o radu za 2014.

-financijsko godišnje izviješće za 2014.

-plan rada i financijski plan za 2015.

Izvješća su podnijele: predsjednica udruge Lana Petö Kujundžić, tajnica udruge Davorka Lalić Lukač i  rizničarka Adinda Trupec Matutinović.

Jednoglasno su  članovi udruge uz diskusiju o izmjenama i dopunama statuta isto  prihvatili. Prihvaćena su izvješća o radu i financijsko izvješće za 2014.g. te plan rada za 2015.g. Dostaviti će se upravi grada izmjene i dopune statuta kojim je isti usklađen sa Zakonom o udrugama.

Predsjednica USZM

Lana Petö Kujundžić

Novi Statut 2015 USZM 2.

IZVJEŠTAJ O RADU USZM za 2014