Projekt: „NOVI BENJAMIN”

Trajanje projekta: 07.07.2014. do 06.07.2015.

Kratki sažetak projekta: Projekt je usmjeren rizičnim skupinama djece i mladih te povremenim konzumentima droga i drugih sredstava ovisnosti ( alkohol. kockanje, pušenje, online ovisnosti) u dobi od 12 do 18 godina, te prevenciji pojave svih oblika ovisnosti i  poremećaja u ponašanju , putem pružanja savjetodavne i druge stručne pomoći.

Aktivnosti će se provoditi u slijedećim županijama: Splitsko-dalmatinska, Osječko-baranjska, Grad Zagreb. Zagrebačka županija

Partneri:

  1. Dom za ovisnike Zajednica Susret, Split
  2. Udruga za promicanje međugeneracijske solidarnosti i humanitarnog rada Mali princ, Zagreb
  3. Dom za odgoj djece i mladeži Split, Split

Finacijsku potporu dalo: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Savjetovanje

Savjetodavni rad je namijenjen konzumentima psihoativnih tvari (droga, alkohol), ovisnicima, kockarima te članovima njihovih obitelji.

  • pružanje psihosocijalne pomoći kroz stručni rad (socijalni radnik, doktor medicine, socijalni pedagog
  • motivacijski intervju za neki od tretmana odvikavanja od ovisnosti (specijalistička obrada za terapijsku zajednicu, upućivanje na druge institucije)
  • programi smanjenja štete za one koji se ne žele uključiti u drugi vid tretmana
  • razni preventivni programi
  • grupe podrške (članovi obitelji, resocijalizacija)

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež je dalo potporu ovom projektu

Projekt Novi Benđami objašnjenje