Nacrt zakona upućen je u Sabor nakon usvajanja po Vladi. U prilogu tekst zakona:  Konačni prijedlog Zakona o sudovima za mladež(28 6 2011 ) (2) (2)

29. lipnja 2011.

Zakon je u Saboru usvojen 8. srpnja 2011.g. Novi Zakon o sudovima za mladež objavljen je u Narodnim novinama broj 84 u 2011.g. (NN 84/11), a stupit će na snagu 1.rujna 2011.

Rasprava o novom Zakonu o sudovima za mladež održat će se  25. listopada u 13,oo sati u Zagrebu, Kaptol 27.