Glavni cilj projekta je poboljšati alternativne sankcije i odgojne mjere za maloljetnike koji su započeli s neprimjerenim ponašanjem na području gradske četvrti Trnje te potaknuti mlade na društveno prihvatljivo ponašanje.

Kratkoročni cilj je povećati znanja stručnjaka za rad s mladima; umrežiti institucije i udruge koje rade s mladima na području Trnja  i stvoriti zajedničku osnovu kako bi se reagiralo na prvo loše ponašanje mladih.

Projekt se provodi kao pilot-projekt te je jedan od ciljeva i prikazivanje uspješnosti provedbe „Stop programa“ na području Trnja,  u Zagrebu i stvaranje pretpostavki za njegovu punu primjenu u gradu Zagrebu.

Za područje Trnja napravljena je analiza gradske četvrti po Udruzi Pragma koja udruga je partner u provođenju ovog programa.

Održan je sastanak s ravnateljima i stručnim suradnicima škola i učeničkih domova u Trnju dana 05. listopada 2012. godine u Industrijsko strojarskoj školi u Držićevoj 14, na kojem su predstavnici škola i domova podržali provođenje pilot projekta „Stop programa“ smatrajući da je program potreban svakom pojedinom lokalnom području gdje će se umrežavati kako obrazovne institucije, socijalna skrb, policija kako bi se podigla razina boljeg ponašanja mladih ljudi.

Nakon toga je održan sastanak sa Udrugama na području Trnja 24. listopada 2012. godine u Prirodoslovnoj školi „V. Prelog“ gdje od 12 udruga što sportsko rekreativnih što zdravstvenih i socijalnih su se obvezali na suradnju njih sedmero i izrazili spremnost da maloljetnike zaposle na 2 do 4 sata uz nadzor.

Izrađeno je  2.000 komada brošura pilot projekta „Stop programa“, putem web stranice Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež te Udruge Pragme prikazana je osnova za provođenje pilot projekta i izvještena je javnost o održanom sastanku 05. listopada 2012. godine. Također u emisiji Hrvatska danas 24. listopada 2012. godine prikazan je pilot projekt „Stop program“ kako bi se upoznala i šira javnost.

Održan je sastanak 06. studenog 2012. godine s djelatnicima policije i stručnim osobama iz Udruge za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku i konkretno se dogovorilo o radu s maloljetnicima s neprihvatljivim ponašanjem, pravila postupka i savjetovanja po stručnoj osobi.

Predstavnici Udruge sudaca za mladež obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež obavili su i nekoliko dogovora i sastanaka sa Obiteljskim centrom, Centrom za socijalnu skrb Zagreb, Ured Trnje i načelnikom VIII policijske postaje Trnje. Uspostavljena je dobra suradnja sa vijećnicima gradske četvrti Trnje.

Izrađen je protokol o postupanju stručnih osoba iz Udruge za izvansudsku nagodbu i posredovanje u kaznenom postupku, policije i predstavnika Udruga te su po takvom načinu rada obuhvaćeni 10 maloljetnika,  od studenog 2012. godine do kraja siječnja 2013. godine.

Po dovršenom radu s maloljetnicima biti će provedena evaluacija po stručnoj osobi te će biti prikazan način rada u ovom pilot projektu kao i zaključak o uspješnosti provođenja postupka prema maloljetnicima koji bi trebao dovesti do smanjenja lošeg ponašanja mladih ljudi.

Zaključno: U prvi plan se stavila odgovornost maloljetnika neprihvatljivog ponašanja, razvoj socijalnih vještina i promjena ponašanja počinitelja, te zaštita zajednice.

Maloljetnici su morali preuzeti odgovornost za vlastito ponašanje i poduzeti aktivnosti za popravak štete kada je to moguće. Podučili su se maloljetnici kako bi razumjeli da je njihovo ponašanje utjecalo na druge ljude koji ih okružuju, shvatili da je ponašanje njihov izbor i da je taj izbor, mogao biti drugačiji. Maloljetnicima se predočilo da je pozitivno ponašanje priznanje onima koje su ugrozili da je njihovo ponašanje za njih bilo štetno. Ponudila im se mogućnost  promjene kako bi izbjegli takva ponašanja u budućnosti.

Mlade osobe su bile sposobne da nešto učine tako dobro da to drugi prepoznaju kao vrijednost, kroz rad u udruzi pa makar i u kratkom vremenskom razdoblju, ali u kratkom roku od počinjenog lošeg ponašanja.

1.ožujka  2013. godine u 13,30 sati održat će se javni prikaz pilot projekta „Stop programa“ u Udruženju obrtnika grada Zagreba, u Zagrebu,  Trg Mažuranića 13.

Predsjednica Udruge: Lana Petö Kujundžić