Na konferenciji Međunarodnog društva protiv zanemarivanja i zlostavljanja djece za Azijske zemlje prezentiran je Stop program na radionici kao alternativan način postupanja prema maloljetnicima 24.listopada 2015. u Kuala Lumpuru.

www.apccan2015.com


IMG_0833abstract_book apccan Kuala lumpur