Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež tijekom školske godine 2023./2024. provodi projekt „Učinkovit pristup učenicima s neprihvatljivim ponašanjem“. Partneri u projektu su udruge Pragma i Centar za nestalu djecu.  Projekt se provodi uz financijsku podršku Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba

Glavni cilj projekta je osnaživanje i educiranje nastavnika i stručnjaka koji rade s učenicima u školama Grada Zagreba za brže prepoznavanje rizičnih ponašanja učenika te unaprjeđenje komunikacije između nastavnika, roditelja, stručnih suradnika i učenika. Svrha projekta je stvaranje povoljnih uvjeta za pravodobno učenje socijalnih vještina, jačanje samopouzdanja te nenasilnog načina rješavanja sukoba s vršnjacima i odraslima.

Glavni cilj projekta operacionaliziran je kroz nekoliko specifičnih ciljeva:

  1. identificiranje neprihvatljivog ponašanja učenika u školama Grada Zagreba (mapiranje);
  2. procjena potreba nastavnika i stručnih suradnika u školama Grada Zagreba za dodatnom edukacijom vezano uz pristup učenicima s neprihvatljivim ponašanjem;
  3. edukacija učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u školama Grada Zagreba.

Prvi i drugi cilj realizirala je udruga Pragma koja je partner u ovom projektu. U listopadu 2023. godine provedena je online anketa kako bi se identificirala najučestalija neprihvatljiva ponašanja učenika u dobi od 13 do 17 godina koji pohađaju škole na području Grada Zagreba i utvrdile potreba takvih učenika i njihovih roditelja te nastavnika i stručnih suradnika u školama u vezi neprihvatljivog ponašanja i pristupa takvim učenicima.  Online anketa je bila poslana svim osnovnim i srednjim školama na području Grada Zagreba putem elektroničke pošte. U online anketi je sudjelovalo ukupno 42 ispitanika (stručnjaka), od čega 26 stručnih suradnika, 13 nastavnika i 3 ravnatelja osnovnih i srednjih škola. Nakon toga je provedena fokus grupa kako bi se detaljnije razradila pitanja postavljena u online anketi te tako dobila potpunija slika u vezi problema neprihvatljivog ponašanja učenika, u neposrednom razgovoru sa stručnjacima. U fokus grupi je od najavljenih 13 sudjelovalo osam nastavnika (razrednika) i stručnih suradnika iz nekoliko zagrebačkih osnovnih i srednjih škola. Online anketa roditelja bila je dostavljena elektroničkom poštom posredstvom Vijeća roditelja. U anketi je sudjelovalo 87 ispitanika roditelja učenika zagrebačkih osnovnih i srednjih škola, od čega 74 majki i 13 očeva.

Temeljem rezultata navedenih anketa i fokus grupe, Udruga sudaca za mladež izradila je program poludnevne edukacije nastavnika i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama sa sljedećim temama:

  • Kako odgovoriti na neprihvatljivo ponašanje mladih?
  • Promjene u ponašanju mladih
  • Uloga stručnjaka u online životu djece i mladih.

Edukacija je provedena u dva termina u siječnju i veljači 2023. godine. Predavači su bili članovi Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež i Centra za nestalu djecu:

  • Matea Babić, socijalni pedagog i psihoterapeut sa preko 18 godina radnog staža u struci, zaposlena na Županijskom sudu u Zagrebu, izvoditelj STOP programa, s iskustvom savjetodavnog i psihoterapijskog rada. Članica savjetodavnog vijeća Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež.
  • prof. dr. sc. Dalida Rittossa, znanstvenica i stručnjakinja sa preko 20 godina profesionalnog iskustva, zaposlena je u znanstveno nastavnom zvanju docenta na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci. Članica je upravnog odbora Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež.
  • Martina Nikolić, psiholog i psihoterapeut u edukaciji. Zaposlena u Centru za nestalu i zlostavljanu djecu, bavi se pripremom i implementacijom aktivnosti programa Centra za sigurniji Internet. Pruža savjetodavnu podršku putem Helpline linije Centra za sigurniji Internet 0800 606 606 i koordinira rad mladih.

Voditelj programa je bila dr.sc. Lana Peto Kujundžić, predsjednica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, a evaluatorica programa je dr.sc. Irena Cajner Mraović, članica  upravnog odbora Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež.

ZAKLJUČAK EVALUACIJE

Temeljem iznimno visokih ocjena edukacije općenito, predavača i tema edukacije u okviru projekta „Učinkovit pristup učenicima s neprihvatljivim ponašanjem“, neupitno je kako bi Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež trebala nastaviti s provedbom istoga programa i tijekom školske godine 2024./2025. Imajući u vidu visoke ocjene i pohvale za organizaciju edukacije, preporuča se da Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež  nastavi provedbu ovoga projekta  s istim partnerima, a to su udruge Pragma i Centar za nestalu djecu.  Jednako tako, imajući u vidu visoke ocjene i pohvale za predavače, preporuča se daljnja provedba edukacije s istim timom predavača. Svakako bi vrijedilo pronaći neki stabilan i dostatan izvor financiranja za ovu edukaciju, kako bi se onda mogla sustavno provesti za daleko veći broj polaznika.

U perspektivi bi Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež trebala razmišljati o edukaciji edukatora kojom bi osposobila veći broj jednako kvalitetnih, odnosno kompetentnih i zanimljivih predavačica i predavača, koji bi onda mogli jednako kvalitetno provoditi isti program edukacije. Time bi se omogućio još veći broj sudionika edukacije. Naravno, sve to iziskuje adekvatnu financijsku podršku. Međutim, radilo bi se o dobroj investiciji, jer je ovo edukacija koja omogućava nastavnicima da u kratkom vremenu osnaže svoje kapacitete i kompetencije za suočavanje s učenicima koji manifestiraju neprihvatljivo ponašanje.